Istoric

Istorie Aprilie 9, 2014

Biserica „Cuvioasa Parascheva”,  a fost construită, se pare, la începutul secolului al XVII-lea de către Ştefan al II-lea Tomşa, ca edificiu religios adaptat unor funcţii cu caracter defensiv, de dimensiuni foarte mari; 32 m lungime, 10 m lăţime, 15 m înălţime la cheia arcurilor naosului, faţă de cea specific ştefaniană, 16/8m. 

 

Biserica „Cuvioasa Parascheva” a suferit însemnate reparaţii dintre care trebuie menţionată cea din 1794, făcută cu cheltuiala vornicului Constantin Paladi şi soţia sa Ilinca şi, altă reparaţie în 1828, când s-a ridicat turnul clopotniţei.

Preoţi slujitori sunt menţionaţi: Ioniţă, în timpul lui Constantin Paladi era prestos, Teodor Blagă, Vasile Micu, Ştefan Leonte, Constantin Hâncu, Constantin Gaşpar, Ştefan Leontinescu, Gh. Constantinescu Diaconescu, D. Gheorghiu, V. Macovei, V. Găină, Zamfir Haraga.